Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning

På Brovst Skole har vi løbende indskrivning af nye elever i almenområdet.

En elev kan optages i en skole uden for eget skoledistrikt i både Jammerbugt Kommune og i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole13.

Skolerne i Jammerbugt Kommune optager elever, der vælger anden skole end distriktsskolen hvis der i gennemsnit er under 26 elever i klasserne på den enkelte årgang. Grænsen er sat af hensyn til, at der skal være plads til optagelse af elever, der flytter til distriktet i løbet af skoleåret.

Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, optages eleverne efter følgende prioritering:

  1. Elever, som bor i Jammerbugt Kommune, optages før elever fra andre kommuner.

  2. Elever med søskende på den ønskede skole optages før elever uden søskende på skolen.

  3. Elever optages efter afstand fra hjem til skole (de, der bor nærmest, optages først).

Hvis disse hensyn ikke fører til prioriteringsorden, foretages lodtrækning.

Når en elev har påbegyndt skolegangen, har eleven ret til at fortsætte på den samme skole, selvom eleven flytter uden for skoledistriktet eller kommunen.

Hvis du er interesseret i at få indskrevet dit barn på Brovst Skole, skal du henvende dig til skolens kontor på 7257 8030.

Forud for indskrivning på Brovst Skole afholdes der altid indskrivningssamtale, hvor der deltager en afdelingsleder. Formålet med indskrivningssamtalen er, at understøtte den bedst mulige skolestart på Brovst Skole.

I forbindelse med skolestart i 0. kl., sker indskrivningen via Jammerbugt kommunes hjemmeside (klik her).

Indskrivning i Brovst Skoles tilbud for elever med gennerelle indlæringsvanskeligheder sker på baggrund af visitation.