Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde med forældre

På Brovst Skole vægter vi samarbejdet med forældrene meget højt, hvorfor vi naturligvis tager afsæt i Folkeskolelovens § 1, hvori der står, at "Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder...".

Ovenstående betyder, at vi modtager enhver henvendelse fra skolens forældre som et udtryk for, at de ønsker at være deltagende og engageret i deres barns skolegang.

Samarbejdet mellem skole og hjem kan ske i flere forskellige fora:

  • Skole-/hjemsamtale, hvor forældre, medarbejdere og evt. elev deltager
  • Udvidet skole-/hjemsamtale, hvor forældre, medarbejdere, ledelsesrepræsentant og evt. elev deltager
  • Netværksmøde, hvor forældre, medarbejdere, ledelse, ressourcepersoner (fx PPR, skolesundhedsplejerske, socialrådgiver m.fl.)

Ud over ovenstående møder mellem skole og hjem afholdes der årligt forældremøder i alle klasser/på alle årgange.

Skole-/hjemsamarbejdet er desuden beskrevet i et princip, som kan findes under menupunktet Skolebestyrelsen - Principper.