Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdier

Brovst Skoles bygger på følgende værdier:

Brovst Skoles værdier

Forskellighed: På Brovst Skole er det vigtigt, vi ser det enkelte barn, som noget unikt. Derfor ser vi forskellighed som en styrke og som et middel til at skabe en god og varieret skoledag. Vi lærer af hinandens forskellighed. Også af kulturelle forskelligheder.

Udvikling: Det er vigtigt, at vi oplever og dokumenterer, at den enkelte elev udvikler sig fagligt og socialt i dagligdagen. Det er ligeledes vigtigt, at denne udvikling tydeliggøres.

Anerkendelse: Alle børn er unikke, hvorfor de også skal mødes som sådan. Derfor anerkender vi det enkelte barns forskelligheder, samt møder det enkelte barn med positive forventninger og positive hensigter.

Læring: Eleverne skal blive så dygtige, som de kan. Derfor er det vigtigt, at vi skaber rammer for læring og møder den enkelte elev med positive forventninger og tilpasse udfordringer.

Trivsel: Det er vigtigt, at eleverne oplever, at det er godt og rart at gå i skole. Derfor tager vi den enkelte elevs, klassens og hele skolens trivsel alvorligt. Børnenes trivsel afhænger også af forældrenes opmærksomhed på alles trivsel.

 

Værdierne I hverdagen

Forskellighed betyder,

 • At eleverne oplever det som en styrke, at der er forskellige kulturer, samt accepterer hinandens forskelligheder.
 • At personalets forskellighed, fagligt og personligt, ses som en styrke til en bedre opgaveløsning.
 • At forældrene understøtter forskellighed ved at samarbejde med skolen og engagerer sig i deres børns skolegang.

Udvikling betyder,

 • At eleverne oplever at de udvikler sig fagligt og socialt fra. 0. til 9. kl.
 • At personalet oplever, at de har kompetencer til at synliggøre elevernes læring, samt at der skabes rum for faglig udvikling og videndeling.
 • At forældrene understøtter skolens og elevernes udvikling ved at samarbejde med skolen og engagerer sig i deres børns skolegang.

Anerkendelse betyder,

 • At eleverne lytter til hinanden og roser og anerkender hinanden
 • At personalet anerkender elevernes og hinandens forskelligheder og har et anerkendende menneskesyn.
 • At forældrene understøtter anerkendelse ved at samarbejde med skolen og engagerer sig i deres børns skolegang.

Læring betyder,

 • At elevernes faglige udvikling synliggøres for den enkelte elev, så alle elever oplever, at de lærer noget
 • At hele skolens virksomhed, herunder også personalets ageren, har fokus på, hvordan der kan skabes den bedst mulige læring for alle elever og personalet.
 • At forældrene understøtter elevernes læring ved at samarbejde med skolen og engagerer sig i deres børns skolegang.

Trivsel betyder,

 • At eleverne oplever at trivslen prioriteres som en del af hverdagen via trivselsdage og trivselsaktiviteter.
 • At personalet kontinuerligt har et fokus på det enkelte barns trivsel, samt iværksætter indsatser der understøtter alle elevers trivsel.
 • At forældrene understøtter alle elevers trivsel ved at samarbejde med skolen og engagerer sig i deres børns skolegang.